Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Teruggevonden archief slavenforten in Engels tijdschrift

[ 12 03 2018 ]
Soldijboeken van de verschillende forten

Over teruggevonden archief slavenforten

Binnen het thema slavernij en slavenhandel is ook het teruggevonden archief van de Nederlandse slavenforten in West-Afrika in de Prize Papers in Londen opgenomen. In het Archievenblad van september 2016 is daar door Erik van der Doe (coördinator AC-traject) verslag van gedaan. The National Archives wilde er graag ook mee pronken en het is nu in Engelse vertaling verschenen in het najaarsnummer (november 2017) van Magna, het fraai vormgegeven tijdschrift van de Friends van The National Archives. 

Het is prachtig vertaald door Andrew R. Little, een Engelse maritiem historicus en archivaris gespecialiseerd in Nederlandse overzeese geschiedenis. In het Metamorfozeproject van Huygens ING is hij door TNA ingezet bij de archivistische voorbereiding. 

In het Engelse artikel zijn nog wat aanvullende details verwerkt, zoals het feit dat de Engelse kapitein die het archief meenam een goede bekende van de Nederlandse gouverneur in Elmina bleek. Een jaar eerder had hij hem zijn enige zoon toevertrouwd om naar Nederland te brengen voor een degelijke opleiding.

Het is letterlijk het uitswing-artikel geworden, met uitslaande eindomslag van het tijdschrift (al kun je dat in bijgaande pdf niet zien). Er is een link naar de tegenwoordige tijd door de foto’s van de slavenforten in Ghana tegenwoordig. Het onderstreept nogmaals het bijzondere van de overzeese buit en het anders-dan-andere Metamorfoze project.

 Lees het Engelstalige artikel: