Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Vele nieuwkomers bij selectie tijdschriften 2018

[ 29 10 2018 ]
Geselecteerd: De humorist van de week (1927-1933)

In 2018 zijn weer veel prachtige tijdschrifttitels geselecteerd om te conserveren en digitaliseren. Opmerkelijk is het grote aantal nieuwe instellingen dat niet eerder een aanvraag bij Metamorfoze heeft ingediend. Van de veertien aanvragende culturele erfgoedinstellingen zijn er acht nieuw. De nieuwkomers zijn belangwekkende musea zoals het Teylers Museum en het Rijksmuseum voor Oudheden, maar ook de bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center, het Meertensinstituut, Erfgoed Gelderland en het Drents Archief. Eveneens zijn er interessante titels aangemeld door kleinere instellingen zoals het Zouavenmuseum te Oudenbosch en de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).

Van sport tot vaandelwacht

In totaal zijn er 288 titels gehonoreerd met bijna anderhalf miljoen pagina’s. De selectie bevat veel interessante en belangwekkende titels. Het is moeilijk om een keuze te maken, maar om een idee te krijgen hierbij wat voorbeelden:

  • De groene Amsterdammer: weekblad voor Nederland, 1925-1960 (KB)
  • Erica: jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid, 1875-1908 (Drents Archief)
  • De Vaandelwacht: orgaan voor pauselijke zouaven en zouavenvrienden, 1893-1894 (Zouavenmuseum)
  • Weekblad “Sport” (1944), KB, zeer zeldzame sportweekblad van de NSB
  • Limosa / Club van Nederlandsche Vogelkundigen, 1937-1960 (Naturalis Biodiversity Center)
  • Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 1907-1960 (RMO)

De goedgekeurde tijdschriften gaan voor de verwerking en digitalisering naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) en komen aan het eind van het traject op Delpher beschikbaar.

Twee nieuwkomers uitgelicht

Teylersmuseum
Van het Teylersmuseum zijn zeventien tijdschrifttitels goedgekeurd. De selectie betreft o.a. natuurkundige verhandelingen, natuurkundige tijdschriften en natuurwetenschappelijke tijdschriften en stukken over het Teylersmuseum zelf. Ook werken der Hollandsche Maatschappij der Fraaije Kunsten en Wetenschappen en de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen en enkele periodieken over Nederlands-Indië zijn opgenomen in de selectie. 

Naturalis
In totaal heeft de bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center vijftien tijdschrifttitels voorgedragen. De onderwerpen van de tijdschriften lopen uiteen van vogelkundige tijdschriften tot tijdschriften over bosbouw, Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, een maandschrift, gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport en een orgaan van de Leidsche Geologische Vereeniging. En nog drie titels van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (maandblad en jaarboeken).

Complete titellijst

Bekijk de complete lijst met de goedgekeurde tijdschriften 2018.