Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Vele nieuwkomers bij selectie tijdschriften 2018

[29 10 2018]

In 2018 hebben we weer veel prachtige tijdschrifttitels geselecteerd om te conserveren en digitaliseren. Opmerkelijk is het grote aantal nieuwe instellingen die niet eerder een aanvraag bij ons hebben ingediend. Van de veertien aanvragende culturele erfgoedinstellingen zijn er acht nieuw voor ons. De nieuwkomers zijn belangwekkende musea zoals het Teylers Museum en het Rijksmuseum voor Oudheden, maar ook de bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center, het Meertensinstituut, Erfgoed Gelderland en het Drents Archief. Eveneens zijn er interessante titels aangemeld door kleinere instellingen zoals het Zouavenmuseum te Oudenbosch en de sportbond Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).

Van sport tot vaandelwacht

In totaal zijn er 288 titels gehonoreerd met bijna anderhalf miljoen pagina’s. Bij de selectie zijn veel interessante en belangwekkende titels. Het is moeilijk om hieruit een keuze te maken, maar om een idee te krijgen de volgende titels:

  • De groene Amsterdammer: weekblad voor Nederland, 1925-1960 (KB)
  • Erica: jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid, 1875-1908 (Drents Archief)
  • De Vaandelwacht: orgaan voor pauselijke zouaven en zouavenvrienden, 1893-1894 (Zouavenmuseum)
  • Weekblad “Sport” (1944), KB, zeer zeldzame sportweekblad van de NSB
  • Limosa / Club van Nederlandsche Vogelkundigen, 1937-1960 (Naturalis Biodiversity Center)
  • Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 1907-1960 (RMO)

De goedgekeurde tijdschriften gaan voor de verwerking en digitalisering naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) en komen aan het eind van het traject op Delpher beschikbaar.

Twee nieuwkomers uitgelicht

Teylersmuseum
Van het Teylersmuseum zijn zeventien tijdschriften goedgekeurd, die zeer in de smaak vielen bij de leden van de adviescommissie. De selectie betreft o.a. natuurkundige verhandelingen, natuurkundige tijdschriften en natuurwetenschappelijke tijdschriften en stukken over het Teylersmuseum zelf. Maar ook werken der Hollandsche Maatschappij der Fraaije Kunsten en Wetenschappen en de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen. Ook zijn enkele periodieken over Nederlands-Indië opgenomen in de selectie. 

Kortom: een belangwekkende en interessante selectie.

Naturalis
In totaal zijn er door de bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center vijftien tijdschriften voorgedragen. De onderwerpen van de tijdschriften lopen uiteen van vogelkundige tijdschriften tot tijdschriften over bosbouw, Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, een maandschrift, gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport en een orgaan van de Leidsche Geologische Vereeniging. Een zeer diverse, interessante selectie waarbij ook de drie tijdschriftaanvragen opvallen die het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg betreffen (maandblad en jaarboeken).

Complete titellijst

Bekijk de complete lijst met de goedgekeurde tijdschriften 2018.