Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: nieuw project

[ 21 03 2016 ]
Eigentijdse tekeningen van de Nehalenniasteen gevonden op het strand van Domburg in 1647.

Metamorfoze financiert de digitalisering van het archief (1769-1969) en de handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Aanvrager en uitvoerder van het project is het Zeeuws Archief in Middelburg en werkt hiervoor samen met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en ZB| Planbureau en de Bibliotheek van Zeeland. Het gedigitaliseerde archief komt, naar verwachting in 2018, via een online publicatie voor iedereen beschikbaar.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is in 1769 opgericht en is het oudste genootschap van Nederland dat zijn verzamelingen nog altijd in eigendom heeft en ook nog actief verzamelt. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk. 

Van theologie tot geneeskunde

Het archief en de handschriftencollectie bevatten circa 275.000 pagina’s. Het beheer van het archief, circa 10 meter, is in handen van het Zeeuws Archief, terwijl ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de handschriftencollectie, circa 30 meter, onder zijn hoede heeft. 

Het archief en de handschriftencollectie van het genootschap zijn van (inter)nationaal belang en bevatten naast de geschiedenis van het genootschap documenten uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw op het gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geneeskunde. Genootschappen speelden bij wetenschapsvragen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het uitschrijven van prijsvragen.

Conservering en digitalisering

Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief voert de conservering van het archief en de handschriftencollectie uit. Voor de digitalisering is de opdracht gegeven aan het fotoatelier Art in Print, gevestigd in het Zeeuws Archief. 

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief voert sinds 2005 digitaliseringsprojecten in het kader van Metamorfoze uit. Eerdere Metamorfoze-projecten betroffen: Admiraliteit in Zeeland (1586-1609, begin Tachtigjarige Oorlog), Staten van Zeeland en Suriname (1667-1684, de verovering van Suriname), Tol van Zeeland (1584-1805), Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1899, waaronder trans-Atlantische slavenhandel).

Meer weten