Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Particuliere Notulen Staten van Holland in de stadsarchieven van Medemblik, Purmerend en Leiden (1602-1689)