Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Symposium 2014 geslaagd

De dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met het publiek

Ruim 160 bezoekers vulden de aula van de KB op 25 november, zij lieten zich bijpraten over de ontwikkelingen bij Metamorfoze. Programmamanager Marg van der Burgh vertelde over de 100% financiering voor het traject Archieven en Bijzondere Collecties en de samenwerkingsovereenkomst die ‘s ochtends met de UvA was afgesloten.

Vanaf het studiejaar 2015-2016 gaan studenten van de opleiding Papierrestauratie aan de UvA op bachelor-, master- en PhD-niveau onderzoek doen naar papierconservering. 

Veranderingen

Vanaf 2015 vereenvoudigt Metamorfoze de procedure voor het traject Archieven en Bijzondere Collecties. Er is een inhoudelijk kader opgesteld dat zich richt op het ‘dagelijks leven’ en voor de omvang geldt een minimum van 12 meter. Aanvragen voor een samenwerkingsverband met twee of meer instellingen genieten de voorkeur. 

Miljoenen pagina's boeken, kranten en tijdschriften

Rubrecht Zaat, coördinator Boeken- Kranten- en Tijdschriftentraject, liet ons indrukwekkende cijfers zien. Meer dan vijftien miljoen pagina’s van boeken, kranten en tijdschriften zijn sinds 2011 voor digitalisering goedgekeurd. Elk jaar komen er een paar miljoen bij, materiaal dat  allemaal op Delpher beschikbaar komt. Ook worden een aantal belangrijke titels vanaf microfilms gedigitaliseerd zodat ook deze online komen. 

Rubrecht Zaat

Rubrecht Zaat

Couperus

De heer H.T.M. van Vliet doet al jaren onderzoek naar het leven en werk van Couperus. Hij vertelde over Delpher en hoe hij daarmee nieuwe archieven met onbekende brieven van en over Couperus ontdekte. Zijn verhaal was een mooie lofzang op het werk van de archieven en bibliotheken die het papieren erfgoed ontsluiten en voor iedereen toegankelijk maken.

Vrijetijdsbesteding

Jan Hein Furnée, universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis na 1750 aan de UvA  en lid van de Adviescommissie ABC, hield een enthousiast verhaal over de geschiedenis van de vrijetijdsbesteding in de 19e en 20ste eeuw. Hij gaf mooie voorbeelden van onderzoeksvragen en de archieven die je hierbij nodig hebt. Daarmee nodigde hij archiefinstellingen uit om met nieuwe ogen naar hun archief te kijken en een projectaanvraag in te dienen.

Schadeatlas Bibliotheken

Het symposium eindigde met een feestelijke overhandiging van de Schadeatlas Bibliotheken. Dit hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie  is ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met Metamorfoze. 

Instellingen die belangstelling hebben in een projectaanvraag kunnen contact met ons opnemen.