Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archieven en Collecties

Metamorfoze financiert het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties (AC). Het gaat om uniek materiaal, dat van nationaal belang is en onderhevig is aan verval. Nadat het archief of de collectie geconserveerd en gedigitaliseerd is gaat het papieren origineel naar het depot, de digitale kopie wordt online beschikbaar gesteld en de masterbestanden (hoge kwaliteit) worden duurzaam opgeslagen.

Het project uitvoeren

Het project wordt uitgevoerd door de erfgoedinstelling in samenwerking met Metamorfoze en de KB. De beschikbaarstelling van de digitale kopieën van de collectie is de verantwoordelijkheid van de erfgoedinstelling. De KB zorgt voor de duurzame opslag van de digitale masterbestanden.

Voorwaarden en financiering

Voor de instelling en het archief/de collectie geldt een aantal voorwaarden. De financiering van het digitaliseren gaat met een vaste prijs per pagina, die is afhankelijk van de complexiteit van een project. De kosten voor het beschikbaar stellen van het materiaal zijn voor de rekening van de instelling.

Interessante onderwerpen

Voor nieuwe aanvragen gaat de voorkeur uit naar collecties en archieven rond de onderwerpen migratie, missie en zending, kerkgeschiedenis, landschap en infrastructuur, plattelandsgeschiedenis, armenzorg en muziekgeschiedenis. Aanvragen rond het thema slavernijverleden en de geschiedenis van de koloniën hebben de eerste prioriteit. Maar instellingen blijven vrij archieven en collecties aan te dragen die binnen eigen prioritering vallen.

Beoordeling projectvoorstel

Een keer per jaar (in december) komt de Adviescommissie AC bijeen om de projectvoorstellen te beoordelen. Zij baseren zich hierbij op het beoordelingskader.

Projectaanvraag indienen

Heeft u belangstelling voor een projectaanvraag? Neem dan eerst contact op met een van de coördinatoren

De documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u onder Archieven en Collecties bij Documenten.