Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Aanvezelen

Aanvezelen is het machinaal aanvullen van beschadigd papier met behulp van papierpulp. Dit kan ook handmatig en wordt dan ‘aanstukken’ genoemd. Deze behandeling gebeurt bij objecten waar meer dan een derde deel is beschadigd of ontbreekt. (Een alternatieve behandeling is het doubleren). Na het aanvezelen is het papier in zijn geheel weer stabiel. Bij het schoonsnijden wordt er op gelet dat er geen oorspronkelijk materiaal verloren raakt. Omdat bij het aanvezelen veel water wordt gebruikt moet eerst getest worden of de op het papier aanwezige inkten en/of kleurstoffen watervast zijn; ook een mogelijke verkleuring van het papier zelf moet worden gecontroleerd. Deze behandeling kan voorafgaand aan of na afloop van de digitalisering worden uitgevoerd. Het is een keuze tussen mogelijk contrastverlies dat toch als gevolg van het aanvezelen kan optreden en het risico op materiaalverlies van het onbehandelde document bij het digitaliseren.