Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Archives Damage Atlas

De Archives Damage Atlas is de Engelstalige versie van de Schadeatlas archieven , die in 2007 is uitgeven.

Het is een hulpmiddel bij het herkennen en classificeren van de schade aan archiefstukken. Er zijn 22 soorten schade in vijf categorieën onderverdeeld, namelijk band- en boekblokschade, chemische schade, mechanische schade, plaagschade en vochtschade. Elke schadesoort is geïllustreerd met foto’s om de herkenbaarheid te vergroten.

In deze Engelstalige versie zijn foto’s toegevoegd van archiefstukken uit de tropen en nieuwe paragrafen over documenten op lontarblad en schade door termieten.

De atlas is online in te zien als pdf en als publicatie te bestellen. 

nlArchives Damage Atlas