Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Autonoom verval

Autonoom verval is verval dat optreedt, ondanks dat aan alle voorwaarden voor zorgvuldige bewaring is voldaan. De oorzaak van het autonome verval komt niet van buiten, maar zit in of op het materiaal zelf. Voorbeelden hiervan zijn verzuring van het papier, inktvraat en kopervraat. Verzuring komt vooral voor in papieren documenten van na ca. 1840. Inktvraat en kopervraat komt voor in papieren documenten vanaf de Middeleeuwen, waarbij ijzerhoudende schrijfinkten -ijzergallusinkten- of koperhoudende kleurstoffen zijn gebruikt. 

Autonoom verval