Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Behoudswerkzaamheden

Voor Metamorfoze bestaan de behoudswerkzaamheden uit:

  • Eerstelijnsconservering: behandelingen die het materiaal digitaliseringklaar maken, zoals droogreinigen, vlakken, ezelsoren terugvouwen, scheuren repareren.
  • Het verpakken van het materiaal in zuurvrije omslagen en dozen. In sommige gevallen brengt het ompakken kleine behoudswerkzaamheden met zich mee, die gericht zijn op het beter hanteerbaar maken van het materiaal of om tekstverlies te voorkomen.
  • Een klimaatgecontroleerde opslag.
  • De originelen onttrekken aan het gebruik. Dit gebeurt door middel van duurzame digitale conversie, preservation imaging. De digitale masters worden duurzaam opgeslagen, de afgeleide images dienen voor de beschikbaarstelling.