Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Boekverpakken

Het verpakken van boeken voor plaatsing in het magazijn is geen vanzelfsprekendheid. Het kan echter wel een belangrijk onderdeel zijn van de totale behoudsstrategie. Per instelling en collectie zal het te verwachten effect van verpakking verschillen. Om een inschatting te kunnen maken van deze behoudswinst spelen drie vragen een rol, die samenhangen met (1) het uitgangsrisico van de collectie, (2) de effectiviteit van verpakking om dit risico te reduceren, en (3) de onbedoelde, mogelijk negatieve, effecten (neveneffecten) van het verpakken. Deze drie vragen zijn cruciaal voor de besluitvorming bij èlke voorgenomen conserveringsbehandeling. Onderzoek van de werkgroep GezOnd heeft het volgende rapport opgeleverd: Boekverpakken – Bepaling van een optimale strategie. Een richtlijn voor verpakking binnen het Metamorfoze BKT-traject.

Lees meer: Boxing the “Big Huge”, A preventive conservation conundrum’ (pag. 32), International Preservation News, nr 57, Augustus 2012.

Onderzoeksresultaten
Henk Porck (onderzoeker KB) gaat in op de onderzoeksresultaten, op het Metamorfozesymposium op 14 november 2013.

Boekverpakken from Metamorfoze on Vimeo.