Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Bookkeeper-methode

De Bookkeeper-methode wordt in binnen- en buitenland als een betrouwbare techniek voor massaontzuring beschouwd. In Nederland werd deze ontzuringsbehandeling uitgevoerd door het bedrijf Preservation Technologies in Heerhugowaard. Maar inmiddels is het nier meer mogelijk om een ontzuringsbehandeling in Nederland te laten uitvoeren. 

Voor de resultaten is het nauwkeurig volgen van de uitvoering belangrijk om de gewenste kwaliteit te behalen. Ook is een voorselectie van het materiaal nodig omdat niet alle boeken geschikt zijn voor de ontzuringsbehandeling. Er vindt de laatste jaren een hernieuwde discussie plaats over de noodzaak van massaontzuring en de plaats van deze behandeling binnen een integraal conserveringsbeleid.

Bookkeeper