Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Chemische schade

Met chemische schade wordt aantasting van objecten bedoeld, die het gevolg zijn van chemische afbraakprocessen. Belangrijke vervalprocessen die bij boeken en archiefstukken een rol spelen zijn hydrolyse en oxidatie; beide veroorzaken breuken in de cellulose-moleculen waaruit het papier is opgebouwd en verzwakken daardoor het papier. Bepaalde factoren uit de omgeving en in de objecten zelf kunnen de chemische afbraakprocessen versnellen. Zo versnelt de aanwezigheid van zuur in het papier de hydrolytische afbraak en ijzer in de inkt de oxidatieve afbraak van papier. Een verhoogde temperatuur stimuleert de chemische afbraak.