Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering

Voor Metamorfoze is digitalisering (preservation imaging) een conserveringsmethode. Dat is het overzetten van informatie van het papieren erfgoed op een andere drager door middel van hoogwaardige digitalisering: preservation imaging. De term preservation houdt in dat de digitale afbeeldingen van een dusdanige kwaliteit moeten zijn dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. De originelen worden immers na conservering onttrokken aan het gebruik. De digitale afbeeldingen moeten de fysieke en inhoudelijke kenmerken van het originele materiaal optimaal weergeven. Het digitaliseringsbedrijf moet daarom werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen die staan beschreven in de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze.