Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Incorrecte luchtvochtigheid

Incorrecte luchtvochtigheid (RH) is geen officiële schadesoort, maar een incorrecte hoeveelheid vocht in het depot of magazijn kan wel schade toebrengen aan de collectie. Volgens het CCI zijn er vier categorieën incorrecte luchtvochtigheid te onderscheiden:

  • Vochtig, RH boven de 75%;
  • Vochtigheidsgraad boven of onder een kritiek niveau voor een specifiek object;
  • Vochtigheid boven de 0%;
  • Dynamische vochtigheidsgraad.