Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Incorrecte temperatuur

Incorrecte temperatuur is geen officiële schadesoort, maar een te hoge of te lage temperatuur in het depot of magazijn kan wel schade toe brengen aan de collectie. Volgens het CCI zijn er drie categorieën incorrecte temperatuur te onderscheiden:

  • Te hoge temperatuur;
  • Te lage temperatuur;
  • Fluctuerende temperatuur.