Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Inktvraat beslissingsmodel

Het beslissingsmodel inktvraatbehandeling is bedoeld als handreiking voor de restaurator die wil weten wat de mogelijkheden zijn voor consolidering van individuele documenten. Naast het algemene conserveringsmodel, bedoeld om de verschillende waarden van een archief en de keuzes met de risico’s van behandeling inzichtelijk te maken, kan met dit beslissingsmodel de daadwerkelijke keuzes van behandeling worden afgewogen. Hierbij spelen de vorm van het object, conditie van het papier, aanwezigheid van watergevoelige media, acceptatie van verlies van waarden en de mogelijkheden van plaatselijke versteviging een rol. De beslissingsmodellen zijn gebaseerd op beschikbare behandelingsmethoden en technieken. Het model gaat uit van behandelingsrisico’s, niet van de risico’s die de inktvraat op zich vormt.