Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Inktvraat steekproefprotocol

Met behulp van de steekproefprotocol kan een schatting worden gemaakt van het aantal te behandelen bladen en een procentuele verdeling van de verschillende typen behandelingen. Met deze informatie kan een begroting voor de inktvraatbehandeling wordt onderbouwd. 

Het uitgangspunt is dat een archief bestaat uit bladen papier, al of niet gebonden, en dat inktvraatbehandeling losbladig gebeurt. Per type behandeling en per blad kan bij een gespecialiseerd bedrijf een offerte worden opgevraagd.