Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Luchtzuivering

Gezuiverde lucht is een voorwaarde voor preventieve conservering van collecties van erfgoedinstellingen die zich bevinden in een stadse omgeving. Althans, dat is een beredeneerde aanname. Maar hoe juist is die aanname en is dat altijd en overal zo? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten een aantal factoren, zoals de kwaliteit van de buitenlucht, de locatie, de kwaliteit van het gebouw en de depots, de aard, conditie en gebruik van de collectie, worden gewogen en beoordeeld. Luchtzuivering is, net als elke conserveringsmaatregel of -behandeling, niet zomaar toepasbaar op alle locaties, gebouwen en collecties.

De onderzoekers van de werkgroep GezOnd hebben hiervoor het Pollution Pathway Diagram ontwikkeld. Met het diagram is de loop van luchtzuivering van de buitenlucht naar het gebouw en vervolgens naar de collectie te volgen. Op deze wijze kan onderzocht worden wat de invloed van luchtverontreiniging is op collecties. Dit is ook om de waarde te bepalen van al eerder uitgevoerde onderzoeken op dit gebied. In het vervolgproces worden maatregelen, die genomen zijn tegen luchtverontreiniging, beoordeeld op effectiviteit. Je kunt denken aan overdruk, geïnstalleerde filters tot aan verpakking van objecten. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. De vraag of deze maatregelen afwegen tegen de gemaakte kosten is daarom nog niet beantwoord.

Onderzoeksresultaten
Giovanna Di Pietro (onderzoeker Hochschule der Künste, Bern) gaat in op de onderzoeksresultaten, op het Metamorfozesymposium op 14 november 2013.

Luchtzuivering from Metamorfoze on Vimeo.