Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Microfading

Sinds een aantal jaren bestaat er een techniek, microfading genaamd, waarmee de lichtgevoeligheid van kunstvoorwerpen kan worden bepaald. Probleem is echter dat de huidige techniek wel werkt in het laboratorium in het bijzijn van een expert, maar nog niet eenvoudig op locatie kan worden gebruikt. Door de Portable Microfading is hier verandering in gekomen. Een nieuw slim instrument met een brede toepassing in allerlei tentoonstellingssituaties.

Met de ontwikkeling van dit draagbaar instrument en de meetmethodiek kan door middel van versnelde lichtveroudering aan een origineel een niet waarneembare verkleuring teweeg gebracht worden. Hieruit kan bepaald worden hoe snel dit oppervlak zal verkleuren ten gevolge van de werking van het licht tijdens een tentoonstelling. Deze techniek maakt een verantwoorde selectie van tentoon te stellen objecten op basis van lichtgevoeligheid mogelijk.

Microfader

Onderzoeksresultaten
Frank Ligterink (onderzoeker RCE) gaat in op de onderzoeksresultaten, op het Metamorfozesymposium op 14 november 2013.

Microfading from Metamorfoze on Vimeo.