Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Neveneffecten

Neveneffecten zijn de onbedoelde bijwerkingen van een conserveringsbehandeling. Deze neveneffecten moeten niet worden onderschat. Het is belangrijk om te bepalen welke archiefstukken baat hebben bij een conserveringsbehandeling en wat de beste behandeling is. Naast de beoogde stabilisering van het originele materiaal kunnen er namelijk ook belangrijke veranderingen optreden in de uiterlijke kenmerken en in de originele samenstelling van het materiaal. Een weloverwogen behandelingsbesluit vraagt dus om een integrale, systematische analyse vooraf en controle achteraf.

De werkgroep GezOnd heeft onderzoek gedaan naar het vaststellen van de invloed van (restauratie)behandelingen op de culturele waarde van handschriftelijk materiaal. Vervolgens is deze uitkomst af te wegen ten opzichte van het uitgangsrisico op waardeverlies door natuurlijke verouderingsprocessen en raadpleging. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een methodiek voor het nemen van een beargumenteerde  en kosteneffectieve beslissing over wel of niet te behandelen.