Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Ontzuren

Massaontzuring wordt al een aantal jaren gezien als een van de methoden om het verval van het papier tegen te gaan. Massaontzuring kan een rol spelen bij het behoud van het origineel. Daarbij moet worden aangetekend dat de kwaliteit van het papier door de chemische behandeling niet verbetert. Het verval wordt slechts vertraagd.

Voor- en nadelen
Massaontzuring heeft voor- en nadelen. Lang niet al het papier uit de periode 1840-1950 heeft baat bij een behandeling, ofwel omdat de kwaliteit nog niet zodanig is verslechterd dat behandeling nodig is, of omdat het al in een dermate slechte staat is dat ontzuring niet meer helpt. Daarnaast bestaat het risico van (onherstelbare) beschadiging van boeken en documenten. In het kader van Metamorfoze wordt daarom terughoudend omgegaan met massaontzuring.

Ontzuren ..... of niet
Gabriëlle Beentjes, senior conserveringsadviseur bij het Nationaal Archief, heeft op verzoek van Metamorfoze een inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt. Haar verslag en het schema ‘Ontzuren en/of digitaliseren’ dienen als hulpmiddel om keuzes te kunnen maken voor het wel of niet ontzuren.

Onderzoeksresultaten
Frank Ligterink (onderzoeker RCE) gaat in op de onderzoeksresultaten, op het Metamorfozesymposium op 14 november 2013.

Ontzuren from Metamorfoze on Vimeo.