Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Preservation Imaging

Conserveringsmethodiek van digitale conversie: door autonoom verval bedreigd papieren erfgoed wordt overgezet op een andere drager, d.i. digitale afbeeldingen. De in dit kader vervaardigde scans hebben een zodanige kwaliteit en meetbare relatie tot het origineel dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. De normen voor de vereiste beeldkwaliteit zijn door Metamorfoze vastgelegd in de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze. Alle door Bureau Metamorfoze gesubsidieerde projecten moeten voldoen aan deze richtlijnen.