Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Schadeatlas archieven

De Schadeatlas archieven is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. De atlas dient tevens om meer inzicht te krijgen in de soorten schade en de oorzaken daarvan en kan tegelijk de aanzet vormen voor een conserveringsplan. In de atlas zijn 22 soorten schade in vijf categoriën onderverdeeld: band- en boekblokschade (zoals versleten naaiwerk en rugbeschadiging), chemische schade (onder andere brandschade, inktvraat, kopervraat, verzuring), mechanische schade (door gebruik en geweld), plaagschade (insecten en knaagdieren) en vochtschade (bijvoorbeeld vervilting en schimmel). Elke schadesoort is geïllustreerd met foto's. 

De atlas is online in te zien en als publicatie te bestellen

Schadeatlas Archieven, 2017