Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Schadeatlas bibliotheken

De Schadeatlas bibliotheken geeft een beschrijving van alle schadebeelden die relevant zijn bij de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan en is een waardevol naslagwerk. Het biedt een overzicht van de schadebeelden in bibliotheekcollecties. 

De Schadebeelden

Er staan tweeëntwintig veelvoorkomende schadebeelden in, verdeeld in vier groepen:

A - Schade aan de boekband: de buitenkant van een boek
B - Schade aan de boekconstructie: het openen en sluiten van een boek
C - Schade aan het boekblok: de feitelijke informatiedrager op perkament of papier
D - Biologische schadevormen: schimmel- en plaagdierschade

Bij elke schadevorm is vermeld hoe deze is te herkennen, wat de mogelijke oorzaken zijn en welke gevolgen de schade kan hebben voor het boek als geheel. Verwijzingen geven de relaties aan met andere schadevormen. De atlas helpt u ook om te beoordelen of een boek nog raadpleegbaar is. De schadevormen zijn geïllustreerd met meer dan honderdvijftig foto's die speciaal voor deze uitgave werden gemaakt. Een aantal Vlaamse en Nederlandse bibliotheken stelden hiervoor hun schatkamers open.

De atlas is online als pdf in te zien en als publicatie te bestellen. De atlas is ook in een Engelstalige versie te bestellen en online als pdf beschikbaar.

De Schadeatlas bibliotheken is een samenwerking van Metamorfoze met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.