Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Verzuring

Grondstoffen van papier kunnen in de loop der tijd verzuren. Daarnaast is het milieu, waarin het object is opgeslagen van invloed op het object. De hoogste mate van verzuring komt voor bij papier dat gefabriceerd is tussen 1870-1880 en 1940-1950. Verzuring is zichtbaar door de verkleuring aan de randen van het papier. In een vergevorderd stadium vertoont het papier ernstige gebreken. Het wordt bros en kan breken.

Autonome schade verzuring

Lees meer:
Zuur? een gat in je cultuur .... Een webtentoonstelling van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience