Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nieuwe leden Adviescommissie AC

[ 01 12 2017 ]

Metamorfoze verwelkomt twee nieuwe leden in de Adviescommissie voor het traject Archieven en Collecties (AC): Prof. dr. J.S. Pollmann, Wetenschappelijk Directeur bij het Instituut voor Geschiedenis Universiteit Leiden en Prof. dr. A. C. Montoya, hoogleraar Franse letterkunde en cultuur bij de Radboud Universiteit Nijmegen. 

J.S. (Judith) Pollmann
Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Renaissance Studies aan het Warburg Institute in Londen. Zij kwam in 2005 naar Leiden, en heeft daar een leerstoel in de Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis. Haar werk in de meest algemene zin heeft betrekking op de vraag hoe mensen en samenlevingen in het verleden onderhandelden en hoe zij veranderingen tot stand brachten. Veel van haar werk is gebaseerd op bestudering van kronieken, dagboeken en andere persoonlijke documenten.

A.C. (Alicia) Montoya
Zij studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Leiden op de Franse toneelschrijfster Marie-Anne Barbier. Op 1 april 2014 is zij benoemd tot hoogleraar bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Alicia is gespecialiseerd in de Franse Verlichting, die de grondslag vormde voor onze moderne ideeën en de invloed daarvan in Europa. Tevens is zij gespecialiseerd in classicistisch toneel, vroegmoderne boekgeschiedenis, vrouwelijk auteurschap en literair medievalisme.

Montoya is ook oprichter en directeur van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, een interuniversitair platform voor onderzoek, onderwijs en informatie over de Franstalige cultuur en samenleving.

Adviescommissie
De Adviescommissie AC adviseert Metamorfoze over de projectvoorstellen die erfgoedinstellingen indienen. Ze beoordeelt op inhoudelijke gronden de noodzaak voor conservering van het archief en/of de bijzondere collectie, binnen het kader van Metamorfoze. 

Lees meer
Bekijk het overzicht met alle leden van de Adviescommissie.