Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Adviescommissie Archieven en Collecties (AC)

De Adviescommissie AC adviseert Metamorfoze over de projectvoorstellen. Ze beoordeelt op inhoudelijke gronden de noodzaak voor conservering van het archief en/of de collectie, binnen het kader van Metamorfoze. Daarbij baseert zij zich op de voorwaarden.

Leden

De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. Zij zijn afkomstig uit verschillende wetenschapsdisciplines en komt een keer per jaar bij elkaar.

  • Prof. dr. A.F. Heerma van Voss, algemeen directeur van het Huygens ING (voorzitter)
  • Dr. W.J.H. Furnée, hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis aan de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit
  • Dr. L.A.M. Jansen, conservator bij het Van Gogh Museum
  • Prof. dr. A. C. Montoya, hoogleraar Franse letterkunde en cultuur bij de Radbouduniversiteit Nijmegen
  • Prof. dr. J. Pollmann, Wetenschappelijk Directeur bij het Instituut voor Geschiedenis Universiteit Leiden/LUIH
  • Drs. E. Sint-Nicolaas, conservator afdeling Geschiedenis Rijksmuseum
  • Drs. E. van der Waerden, directeur-bestuurder Stichting WO2NET