Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Slavernijverleden Digitaal van start gegaan

[ 25 01 2024 ]

In het najaar van 2023 is de regeling Slavernijverleden Digitaal ingegaan. Deze regeling is een eenmalige inhaalslag om digitale informatie rondom het slavernijverleden toegankelijk te maken en online beschikbaar te stellen. Het Ministerie van OCW heeft voor deze inhaalslag extra middelen vrijgemaakt.

Update 21-3-2024: een aanvraag indienen kan tot en met 15 september 2024 i.p.v. 31 maart zoals hieronder staat vermeld.

Via deze regeling financieren we digitaliseringsprojecten voor erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met collecties of archieven met betrekking tot het slavernijverleden. We richten ons op gedrukte of geschreven bronnen, maar ook op afbeeldingen, audiovisueel materiaal, objecten of ander erfgoed. 

In het bijzonder kleine of middelgrote organisaties met specifieke invalshoeken op het slavernijverleden worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Wilt u meer weten over de regeling? Neem dan contact op met Charlotte van Putten, coördinator Slavernijverleden Digitaal via e-mail of 06 42 26 88 09. Twijfelt u of uw instelling wel relevant materiaal bezit? U bent van harte welkom om contact op te nemen voor overleg.

Heeft uw erfgoedinstelling belangstelling om een aanvraag in te dienen? Dat kan tot en met 31 maart 2024. De financieringsregeling en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Slavernijverleden Digitaal. Let op: in de financieringsregeling wordt een inmiddels achterhaalde deadline genoemd (31 december 2023).

Inventarisatie onderzoekers Radboud Universiteit

In het kader van Slavernijverleden Digitaal voeren dr. Coen van Galen en dr. Margo Groenewoud komend halfjaar een inventariserend onderzoek uit in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het onderzoek zal een globale rapportage opleveren van de beschikbare archieven gerelateerd aan Caribische slavernij en de doorwerking ervan in Nederland.

Coen van Galen is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en projectleider van Historische Database van Suriname en de Cariben (HDSC). Margo Groenewoud is werkzaam als zelfstandig onderzoeker gespecialiseerd in Caribische geschiedenis en als zodanig betrokken bij de HDSC.