Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Slavernijverleden digitaal

Metamorfoze start een apart traject voor het digitaliseren van archieven of collecties met sporen uit het slavernijverleden. Hiervoor is extra financiering toegekend door het Ministerie van OCW.

Erfgoedinstellingen in Nederland en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk met collecties of archieven met relevant materiaal kunnen hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Bevat uw archief of collectie gedrukte of geschreven bronnen, foto’s en andere afbeeldingen, audiovisueel materiaal, objecten en ander erfgoed die raakvlakken hebben met het slavernijverleden? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Welke archieven of collecties komen in aanmerking?

 • We zijn onder andere geïnteresseerd in:
  Archieven van families die actief waren in de economie of het bestuur van de kolonies of de handelscompagnieën
 • Archieven van steden of bestuursinstellingen die een groot belang hadden in de handel met de voormalige koloniën
 • Plantagearchieven
 • Notariële archieven
 • Archieven van missie- en zendingsorganisaties
 • Collecties van boeken of pamfletten met betrekking tot slavernij
 • Foto- of prentencollecties of objecten met betrekking tot slavernij

Regeling Slavernijverleden

De regeling Slavernijverleden heeft als doel om:

 • een éénmalige inhaalslag te maken om het digitale collectieaanbod rond het thema “Slavernij” substantieel en duurzaam te versterken, zodat het materiaal kan dienen als bron voor reconstructie en educatie;
 • vanuit een meervoudig perspectief archieven en collecties te digitaliseren. In de uitvoering wordt aansluiting gezocht op de onderliggende principes en kaders van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed voor een optimale bruikbaarheid van de resultaten;
 • met de beschikbare middelen zoveel mogelijk collecties van kleine of middelgrote organisaties met specifieke invalshoeken te digitaliseren. Hiervoor zal een inventarisatie gedaan worden van relevante archieven en collecties die nog niet gedigitaliseerd aanwezig zijn bij Nederlandse erfgoedinstellingen.

Archief of collectie aanmelden?

Beheerders/eigenaren van een archief of collectie van erfgoedinstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen bij de KB (clusters van) archieven en collecties aanmelden. Het archief of de collectie kan in aanmerking komen voor financiering vanuit de regeling Slavernijverleden voor de digitalisering en digitale beschikbaarstelling. Om de mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Reinier Deinum

Financieringsregeling en formulieren