Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Slavernijverleden Digitaal

Metamorfoze is een apart traject gestart voor het digitaliseren van archieven en collecties met sporen uit het slavernijverleden. Hiervoor is extra financiering toegekend door het Ministerie van OCW. Het traject is bedoeld als eenmalige inhaalslag om informatie rondom het slavernijverleden toegankelijk te maken en online beschikbaar te stellen. Het gedigitaliseerde materiaal kan vervolgens gebruikt worden voor reconstructie en educatie.

A summary in English of below information is available.

Voor wie?

Erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen een aanvraag bij ons indienen. Bevat uw archief of collectie gedrukte of geschreven bronnen, foto’s en andere afbeeldingen, audiovisueel materiaal, objecten en ander erfgoed die raakvlakken hebben met het slavernijverleden? Neem dan contact op met coördinator Charlotte van Putten om de mogelijkheden te bespreken. Voor advies kunt u ook terecht bij Alexandra Daniëls of Reinier Deinum.

Waarvoor?

We zijn onder andere geïnteresseerd in:

 • Archieven van families die actief waren in de economie of het bestuur van de voormalige koloniën of de handelscompagnieën
 • Archieven van steden of bestuursinstellingen die een groot belang hadden in de handel met de voormalige koloniën
 • Plantagearchieven
 • Notariële archieven
 • Archieven van missie- en zendingsorganisaties
 • Met betrekking tot slavernij:
  • Collecties van boeken of pamfletten 
  • Foto- of prentencollecties of objecten 
  • Museale collecties
  • Oral history

Met name kleine of middelgrote instellingen die collecties bezitten met specifieke invalshoeken op het slavernijverleden moedigen we aan om een aanvraag te doen. Ook bij twijfel over of uw instelling relevant materiaal bezit, bent u van harte welkom om contact op te nemen voor overleg.

Archief of collectie aanmelden?

Beheerders/eigenaren van een archief of collectie van erfgoedinstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen tot en met 15 september 2024 een projectaanvraag indienen voor het digitaliseren van (clusters van) archieven en collecties rondom het slavernijverleden. De aanvraag dient u in bij de coördinator. N.B.: in de financieringsregeling wordt een inmiddels achterhaalde deadline genoemd, die u kunt negeren. 

Beoordeling projectaanvraag

In november 2024 komt de Adviescommissie Slavernijverleden Digitaal bijeen om de projectaanvragen te beoordelen op inhoudelijke gronden en advies uit te brengen aan Metamorfoze. Uiterlijk begin december ontvangt u bericht over het besluit van de Adviescommissie. Bij positief advies wordt u uitgenodigd om binnen 4 maanden een projectplan op te stellen en de materiaalanalyse uit te voeren. Na goedkeuring van dit projectplan kan het geselecteerde materiaal worden gedigitaliseerd.

Financieringsregeling en formulieren

Voorwaarden, procedure en beoordelingscriteria
Financieringsregeling MM Slavernijverleden (PDF)
Projectaanvraag
Formulier 1 projectaanvraag Slavernijverleden (Word)
Projectplan
Formulier 2 projectplan Slavernijverleden (Word)
Materiaalanalyse
Materiaalanalyse Slavernijverleden (Word)

Metamorfozeprojecten Slavernij en slavenhandel 2013-2021

Van 2013 tot 2021 werkten negen erfgoedinstellingen uit Nederland, Engeland, Guyana en Suriname samen om 1,9 miljoen archiefstukken rond het onderwerp slavernij en slavenhandel te digitaliseren. Zie voor meer informatie het overzicht van de Metamorfozeprojecten die in dit kader zijn uitgevoerd.