Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Twee nieuwe projecten voor Onderzoek Papierconservering

[ 12 07 2016 ]
Een voorbeeld uit het archief van het EYE Filmmuseum

Metamorfoze financiert twee nieuwe projecten voor Onderzoek Papierconservering: voor het EYE Filmmuseum in samenwerking met Universiteit van Amsterdam (UvA) én voor KOP Papierrestauratie. De resultaten publiceren we eind 2018 op de website van Metamorfoze.

EYE Filmmuseum / Universiteit van Amsterdam

EYE Filmmuseum gaat samen met de UvA onderzoeken wat de beste bergingsmethoden zijn voor een deel van de archieven van Nederlandse animatoren en animatiestudio’s. Het gaat om circa 27 strekkende meter uniek animatie-artwork, zoals schetsen, storyboards en ander beeldmateriaal. Typerend voor dit deel van het archief is de combinatie van papier en transparante kunststoffolies, zoals cellulosenitraat, - acetaat en tri-acetaat. Deze kunststoffen zijn onderhevig aan autonoom verval, waarbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor papier. Ook geeft de combinatie van verschillende materialen en technieken op papier en kunststof problemen, denk aan grafiet, kleurpotlood, zelfklevend folie, acrylverf, transfers, plakband en rubbercementlijm. 

De onderzoekers gaan bestaande bergingsmethoden van animatie-artwork evalueren en nieuwe duurzame bergingsmethoden ontwikkelen. Ze stellen een richtlijn op met een terminologie voor de registratie van animatie-artwork. Tot slot kijken zij naar de rol die digitalisering kan spelen in de conservering van dit materiaal met als uiteindelijk doel het formuleren van een digitaliseringsstrategie. De onderzoekers zijn Mette Peters, namens Eye Filmmuseum, en Aafke Weller, die binnenkort een postdoctorale studie afrondt aan de Universiteit van Amsterdam. 

KOP Papierrestauratie

Marieke Kraan, zelfstandig restaurator en eigenaar van KOP Papierrestauratie, onderoekt waaraan documentatie over conservering en restauratie van archieven en collecties moet voldoen. Goede documentatie kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan (kunst)historische wetenschap en collectiebeheer. Voor een adequate verslaglegging is het cruciaal zicht te hebben op de herkomst, waardering en de tentoonstellings- en bewaargeschiedenis van een object of (deel)collectie. 

Veel instellingen hebben in de loop der jaren hun eigen conserveringsdocumentatiesystemen ontwikkeld. Lopen de systemen uiteen en kunnen we van elkaar leren? Marieke Kraan zal een aantal restauratoren, collectiebeheerders en wetenschappers interviewen over de belangen en visies die er volgens hen te onderscheiden zijn. Ook zal zij restauratieverslagen uit verschillende periodes analyseren, met het zwaartepunt op de huidige manier van documenteren. Dat levert een overzicht op met criteria waaraan documentatie moet voldoen. 

Aanmelden

Heeft u ook een idee voor onderzoek naar papierconservering? Kijk hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. Of neem contact op met Iris Verschoor, coördinator Onderzoek Papierconservering, via 070-314 0577 of iris.verschoor@kb.nl