Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Onderzoek papierconservering

Metamorfoze financiert onderzoeksprojecten op het gebied van papierconservering. Deze onderzoeken dragen bij aan de kennis over het behoud en beheer van papieren collecties. 

Vanaf 2023 sluiten we inhoudelijk aan bij het onderzoeksthema Conservering van de onderzoeksagenda van de KB. De procedure voor nieuwe aanvragen is daarom aangepast. 

Onderzoeksvoorstel

Financieringsaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Heeft u een idee voor onderzoek naar papierconservering? Neem dan contact op met de coördinator Miluska Dorgelo. Zie de aanvraagformulieren onder Documenten.

Beoordelen projectaanvragen

Bij het beoordelen van de ingestuurde projectaanvragen baseren we ons op de Algemene Procedure en Voorwaarden financieringsregeling Metamorfoze Onderzoek. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de (externe) adviseurs.

Voorwaarden

1. Het voorstel gaat uit naar onderzoek gericht op objecten of (delen van) collecties die bij voorkeur:

  • hoofdzakelijk uit papier bestaan of er onlosmakelijk mee verbonden zijn;
  • geschreven, getekend en/of gedrukt zijn; - onderhevig zijn aan (versneld) autonoom en ander materieel verval;
  • van nationaal belang zijn.

2. Het voorstel is afkomstig van een Nederlandse partij.  

3. De aanvrager gaat akkoord met het openbaar maken van de onderzoeksresultaten middels publicaties, symposia en de websites/nieuwsbrieven van Bureau Metamorfoze, de Universiteit van Amsterdam en/of een zelf aan te wijzen kanaal.

Aanvraagformulieren

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van de formulieren bij Documenten onder Onderzoek papierconservering.