Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Onderzoek papierconservering

Metamorfoze financiert onderzoeksprojecten op het gebied van papierconservering. Deze onderzoeken dragen bij aan de kennis over het behoud en beheer van papieren collecties. Vanaf 2023 sluiten we inhoudelijk aan bij het onderzoeksthema Conservering van de onderzoeksagenda van de KB

Deadlline voor indiening

Onderzoeksvoorstellen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Heeft u een idee voor onderzoek naar papierconservering? Neem dan contact op met de coördinator Miluska Dorgelo. Zie de aanvraagformulieren onder Documenten.

Wie kan indienen

Wij verwelkomen voorstellen van onderzoekers, academici, professionals en instellingen die actief zijn op het gebied van papierconservering. 

Beoordelen projectaanvragen

Bij het beoordelen van de ingestuurde projectaanvragen baseren we ons op de Algemene Procedure en Voorwaarden financieringsregeling Metamorfoze Onderzoek. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden leggen we voor aan (externe) adviseurs. Hun advies nemen we mee in de beoordeling.

Voorwaarden

1. Het voorstel gaat uit naar onderzoek gericht op objecten of (delen van) collecties die bij voorkeur:

  • hoofdzakelijk uit papier bestaan of er onlosmakelijk mee verbonden zijn;
  • geschreven, getekend en/of gedrukt zijn;
  • onderhevig zijn aan (versneld) autonoom en ander materieel verval;
  • van nationaal belang zijn.

2. Het voorstel is afkomstig van een Nederlandse partij.  

3. De aanvrager gaat akkoord met het openbaar maken van de onderzoeksresultaten middels publicaties, symposia en de websites/nieuwsbrieven van Bureau Metamorfoze, de Universiteit van Amsterdam en/of een zelf aan te wijzen kanaal.

Doel van het onderzoeksprogramma

Het doel van dit onderzoeksprogramma is het bevorderen van nieuwe kennis die gericht is op de conservering van papier en daarmee het behoud van waardevolle collecties en archieven. We zijn op zoek naar voorstellen die zich richten op thema's, zoals:

  • Materialiteit: onderzoek naar nieuwe materialen en technologieën voor conservering en restauratie.
  • Duurzaamheid: strategieën voor langdurig behoud van papieren materialen.
  • Veiligheid: onderzoek gericht op de veiligheid voor collectie, medewerkers en klanten.

Aanvraagformulieren

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van de formulieren bij Documenten onder Onderzoek papierconservering.