Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Kansen en valkuilen in archiefbehoud en -beheer

Schema conserveringsmaatregelen

Cristina Duran-Casablancas werkte vijf jaar aan een wetenschappelijk onderzoek. Zij ontwikkelde een model om collectiebeheerders te helpen in hun besluitvorming om wel of niet tot bepaalde conserveringsbehandelingen over te gaan. In het Archievenblad 2021 nummer 6 verscheen haar artikel over dit onderzoek met de resultaten en de belangrijkste conclusies. In 2022 publiceerde ze haar proefschrift Preservation management modelling in archival and library collections.

Samen met collectiebeheerders, restauratoren en andere professionals werkzaam in Nederlandse archieven en bibliotheken is de relatie vastgelegd tussen archiefbehoud en conserveringsmaatregelen, maar ook tussen archiefbehoud en andere processen binnen de organisatie. De variabelen die genoemd werden tijdens het maken van een ‘causaal diagram’ vormden de basis voor het ontwikkelen van een mathematisch model. Dat model kan gezien worden als een samenstel van drie submodellen (preservering, gebruik en kosten), waarbij de output van het ene submodel gebruikt wordt als input in een ander submodel.

Effect preserveringsmaatregelen

Het doel van het model is om het effect van verschillende preserveringmaatregelen te vergelijken. Daarbij kan om te beginnen worden gedacht aan de bewaaromstandigheden in het depot, ontzuren en digitaliseren.

Video: Preservation in Perspective

Voor de internationale conferentie Preservation in Perspective op 23–24 november 2021 in Berlijn gaf Cristina een presentatie met de titel “Simulating the Effect of Preservation Options. Are Archives more Complex than Rockets?”.

Artikel: Kansen en valkuilen in archiefbehoud en -beheer

Lees meer over het onderzoek van Cristina Duran-Casablancas

Dr. Cristina Duran Casablancas
Restaurator Stadsarchief Amsterdam en coördinator en docent Boek en Papier Conservering en Restauratie opleiding, Universiteit van Amsterdam