Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Conserveringsstrategieën papiercollecties

Polymerization

Cristina Duran Casablancas deed onderzoek naar de bewaarbeheerstrategieën voor papierverzamelingen. In haar artikel 'A Comparison of Preservation Management Strategies for Paper Collections' vergelijkt zij de verschillende conserveringsstrategieën en de effecten daarvan. 

Als simulatiebenadering is gekozen voor een ‘agent-based’ simulatie om de specifieke kenmerken van de collecties, hun grootte, de waarden van pH en polymerisatiegraad (DP) voor individuele items vast te leggen. Deze aanpak maakte de simulatie mogelijk van het chemisch verval van verschillende soorten collecties tijdens hun levensduur en bij verschillende conserveringsscenario's. Er is een reeks computationele experimenten uitgevoerd op drie soorten collecties, zuur, modern en gemengd, om het effect te onderzoeken van een iets lagere temperatuur en relatieve vochtigheid in de opslagplaatsen, de ontzuring van een deel van de collectie met verschillende snelheden en de vertraging bij het nemen van een beslissing om een ​​ontzuringsbehandeling te starten.

Het onderzoek is een samenwerking met collega’s van het Nationaal Archief, Helicon en University College London.

Lees het artikel: