Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Meer dan 300 tijdschriften goedgekeurd voor digitalisering

[ 02 02 2017 ]
Een van de zeven goedgekeurde tijdschriften van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Voor de najaarsronde 2016 van Metamorfoze heeft de Adviescommissie Tijdschriften ruim driehonderd tijdschriften goedgekeurd voor digitalisering. De aanvragen komen van elf erfgoedinstellingen, onder andere van Atria, EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Fotomuseum en het Zuid-Afrikahuis. Een opvallende aanvraag komt van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam met een grote collectie Joodse tijdschriften uit de Bibliotheca Rosenthaliana. De goedgekeurde tijdschriften gaan voor de verwerking en digitalisering naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) en komen aan het eind van het traject op Delpher beschikbaar.

Nieuwe erfgoedinstellingen

Bij deze aanvraagronde zitten een paar nieuwe instellingen die nog niet eerder bij Metamorfoze een aanvraag hebben ingediend. Een daarvan is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met zeven goedgekeurde titels, zoals Radio-Expres (1923-1948) en Radiobode: officieel orgaan van de Algemeene Vereeniging Radio-Omroep (1927-1960). Een andere opvallende nieuweling is het Koninklijk Wiskundig Genootschap met Het Archief voor Wiskunde (1875-1960).

Nederlands Fotomuseum 

Van het Nederlands Fotomuseum zijn zes tijdschriften goedgekeurd. Een daarvan is Lux (1889-1927), het officieel orgaan van een aantal Nederlandse amateurfotografenverenigingen. Het is een belangrijk document van het fotografische verenigingsleven in Nederland. Een ander voorbeeld is De Camera (1908-1927) dat vol staat met illustraties in bijzondere (foto)grafische technieken. Het laat de ontwikkeling zien van de fotografische illustratie in geïllustreerde tijdschriften. 

Complete titellijst

Bekijk de titellijst voor alle goedgekeurde tijdschriften van de najaarsronde 2016.