Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Thema's voor tijdschriften

[ 23 08 2013 ]

Voor de tijdschriften heeft de Adviescommissie Tijdschriften vijf inhoudelijke thema’s vastgesteld. Deze vormen vanaf 2014 het kader bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

De keuze voor een thematische aanpak, komt voort uit het streven om de belangrijkste Nederlandse tijdschriftcollecties uit de periode 1840-1960 te conserveren. Sinds het begin van het nationale programma Metamorfoze in 1997, zijn honderden tijdschrifttitels geconserveerd. Uit onderzoek blijkt dat van die titels een aantal categorieën goed vertegenwoordigd zijn, terwijl op andere gebieden hiaten liggen.

Sport in beeld 1925

Om deze hiaten op te vullen zijn daarom de volgende vijf thema’s vastgesteld:

  1. Beroepen en beroepsgroepen: Tijdschriften van en voor beroepsgroepen, met uitzondering van academische beroepsgroepen (die zijn al goed vertegenwoordigd).
  2. Lokale en regionale geschiedenis: Tijdschriften over lokale geschiedenis, met aandacht voor een regionale spreiding zodat alle delen van Nederland aan bod kunnen komen.
  3. Kind en jeugd: Tijdschriften voor kinderen en van kinder- of jeugdorganisaties.
  4. Kunst: Tijdschriften met betrekking tot beeldende kunst, dans, film, kunstnijverheid, mode, theater en vormgeving. Letterkundige tijdschriften zijn al veel geconserveerd, deze titels hebben daarom geen prioriteit.
  5. Sport en recreatie: Tijdschriften over diverse sporten en vrijetijdsbesteding.  

Er is een categorie ‘overig’ om interessante aanvragen die buiten de thema’s vallen niet bij voorbaat af te wijzen. Het aantal thema’s kan door de Adviescommissie nog worden uitgebreid. Suggesties vanuit het veld en de erfgoedinstellingen worden hierbij meegenomen.