Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Honderd tijdschriften gaan door

[ 01 07 2014 ]
De huifkar

Honderd tijdschriften van dertien verschillende instellingen zijn door de Adviescommissie Tijdschriften voor het BKT-traject in juni goedgekeurd voor conservering en digitalisering. De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland (KB), zorgt voor het digitaliseren van al het materiaal en zal het aan het eind van het traject via delpher.nl online beschikbaar stellen.

Voor de aanvragen zijn vijf inhoudelijke thema’s gebruikt. Het meest populaire thema bij deze ronde bleek Beroepen en beroepsgroepen met 44 titels. Een mooi voorbeeld daarvan is de Fabrieksarbeider (1907-1949) van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Klei: tijdschrift gewijd aan de belangen van de Klei-industrie  (1909-1943) van het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

In het oog springende titels in het thema Sport en recreatie zijn: Zwemkroniek, officieel orgaan van de Nederlandse zwembond (1923-1950), een aanmelding van het Nationaal Platform Zwembaden en het tijdschrift De Lichamelijke Opvoeding (1913-1950), van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding te Zeist. 

Opmerkelijk zijn de aanmeldingen van de Koninklijke Bibliotheek binnen het thema Kind en jeugd. De titels hebben vooral betrekking op tijdschriften over welpen, verkenners en padvinderij in Nederland. Enkele voorbeelden zijn: De huifkar: algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche padvinderij (1933-1940) en De Padvinder: orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland (1911-1914) of Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche padvinderij (1931-1950).

Maar ook thema’s als Kunst (22 aangemelde titels) en Kind en jeugd  (17 aangemelde titels) waren populair. 

Aanvragen voor de komende voorjaarsronde kunt u indienen tot 1 april 2016. Lees meer.