Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Beroepen en beroepsgroepen

Onderwerpen
Introductie

Het thema beroepen en beroepsgroepen biedt zicht op de verschillende manieren waarop in Nederland werd gewerkt. Land- en tuinbouw, industrie, dienstverlening, medische beroepen, onderwijs: voor en door al deze sectoren werden tijdschriften uitgegeven. Deze tijdschriften bevatten rapportages, beeldmateriaal, verslagen en statistieken en geven inzicht in de fundamentele veranderingen in het karakter van de arbeid, de gang van zaken op de werkvloer en vakkennis, en processen als professionalisering, schaalvergroting en de toenemende organisatiegraad.

Beroepstijdschriften uit zoveel mogelijk sectoren zijn interessant, dus bladen voor mijnwerkers, tandartsen, onderwijzers, verpleegsters, advocaten, kantoormedewerkers, banketbakkers, journalisten, hoveniers, naaisters, matrozen, ambtenaren, etc. Voorbeelden van al geconserveerde bladen zijn: Het anker: weekblad gewijd aan de belangen van het mindere marinepersoneel (1901-193?), Orgaan van den Bond van de nederlandse vroedvrouwen (1918-1941) en Nederlandse kwekerscatalogi (1830-1950)Een speciale categorie binnen dit thema vormen de vakbondsbladen.

Afbeelding
Actief
Aan