Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Industrie

Thema's
Onderwerpen
Inhoudsblokken

In de tweede helft van de negentiende eeuw begon in Nederland de industriële revolutie. Die leverde meteen tijdschriften op zoals De Nederlandsche industrieel : weekblad voor nijverheid, koophandel en scheepvaart (1862-1897). In de loop der tijd kreeg vrijwel elke bedrijfstak zijn eigen tijdschrift. Bladen als De mijn-industrie (vanaf 1925), De visscherijwereld (vanaf 1941) en De diamantindustrie (vanaf 1896) geven prachtige inkijkjes in de snelheid waarmee Nederland industrialiseerde. Ze laten ook de veranderingen zien in de manier van produceren, het gebruik van grondstoffen en de wijze van transport. In veel tijdschriften overheersten een gevoel van optimisme, het idee een nieuwe tijd binnen te treden.

In het kader van Metamorfoze zijn nog maar enkele van dit soort bedrijfstak-tijdschriften geconserveerd. Er moeten er veel meer zijn. Interessant zijn tijdschriften over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken, veranderingen in de arbeidsverhoudingen of juridische aspecten van de industrialisatie. Ook de opkomst van de vakbonden en de emancipatie van de fabrieksarbeider zijn onderwerpen die uitstekend in dit thema passen. 

Actief
Aan