Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Kind en jeugd

Thema's
Onderwerpen
Introductie

Terwijl er nu tientallen tijdschriften voor kinderen en tieners op de markt zijn, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, thema’s en gender, was dit anderhalve eeuw geleden heel anders. In de periode 1840 tot 1960 veroverden jongeren een steeds grotere plaats in het tijdschriftenlandschap. Bovendien speelde de verzuiling een cruciale rol en waren veel bladen expliciet gericht op de rooms-katholieke, protestantse of socialistische jeugd. Er waren ook verenigingsbladen van organisaties als de padvinderij en de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale), die hun leden informeerden via een meer of minder professioneel uitgegeven eigen orgaan.

Voorbeelden van al geconserveerde bladen zijn: De Hollandsche lelie: weekblad voor jonge dames (1887-1933), Kindercourant (1852-1895), Kinderwereld (1894-1931). In aanmerking komen tijdschriften voor en over de jeugd en de jeugdcultuur.

Afbeelding
Actief
Aan