Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Digitalisering Tijdschriften

Metamorfoze zorgt voor de conservering en digitalisering van waardevolle tijdschrifttitels. Daarvoor werken we met een selectielijst Tijdschriften. De resultaten komen online via Delpher.

Samenstelling van de selectielijst

De selectielijst Tijdschriften wordt samengesteld uit tijdschrifttitels die beschreven zijn in het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem). Titels die niet op de lijst staan, maar wel in het GGC zijn opgenomen, komen in principe ook in aanmerking. 

Prioriteit 

Komende jaren verwerken we de titels uit de selectielijst. De KB geeft prioriteit aan die titels waarvoor de rechthebbende (uitgever) toestemming heeft gegeven om het online beschikbaar te stellen via Delpher. Als u suggesties voor aanvullingen heeft kunt u contact opnemen met de coördinator.

Er is ondertussen veel werk verricht. Heel veel tijdschriften zijn, of komen binnenkort online beschikbaar via Delpher.

Adviescommissie Tijdschriften

De Adviescommissie Tijdschriften zal zich jaarlijks buigen over de totale lijst met tijdschrifttitels en bekijkt met een kritische blik de selectie voor de uitvoering.

Uitvoering

De KB is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en digitaliseren van het materiaal. De KB gaat op een pragmatische wijze aan de slag met de titellijsten en zorgt voor de planning en het regelen van de eventuele bruiklenen. Als het geselecteerde materiaal beschikbaar is, wordt het bij de afdeling Digitalisering van de KB voorbewerkt en in samenwerking met een scanbedrijf gedigitaliseerd. Aan het eind van het traject wordt het op Delpher beschikbaar gesteld.

Bruiklenen voor de KB

Instellingen die kranten – of tijdschrifttitelstitels van de selectielijst in hun bezit hebben kunnen worden benaderd om deze titel(s) aan de KB in bruikleen te geven. Wanneer de titels uiteindelijk op Delpher beschikbaar zijn, adviseren we de instelling om het originele materiaal duurzaam op te slaan en alleen bij uitzondering beschikbaar te stellen aan bezoekers. 

De bruikleengevende instelling sluit hiervoor met de KB een bruikleenovereenkomst af.