Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Sport en recreatie

Onderwerpen
Introductie

De georganiseerde sportbeoefening kwam in Nederland wat later op gang dan in de ons omringende landen. Een blad als De athleet: weekblad gewijd aan athletiek, voetbal, wielrijden, gymnastiek, cricket, roeien, ijssport  (1893-1897) is een van de vroegste voorbeelden van een tijdschrift binnen dit thema. Interessant is hoe in deze categorie bladen de sociale spreiding zichtbaar is. Sport en vrijetijdsbesteding waren namelijk klasse gebonden, en richtten zich vooral op een elitair publiek. Lang niet iedere sport stond open voor de lagere sociale klasse. Het is een interessante vraag of dit voor de verschillende typen vrijetijdsbesteding ook gold.

In het kader van Metamorfoze zijn tot nu toe hoofdzakelijk denksportbladen zoals Het Damspel (1909-1970), geconserveerd. Maar tijdschriften op het gebied van de zwemsport, hockey, motorsport, tennis, voetbal, biljart, paardensport, wielrennen, schaatsen en atletiek zijn minder aan bod gekomen. Ook bladen over vormen van recreatie en vrijetijdsbesteding als kamperen, watersport, handwerken, filatelie, verzamelen, duivensport, hengelsport, amateurmuziek, natuurbeleving en toerisme komen in aanmerking. Een mooi voorbeeld van een al geconserveerd tijdschrift is Bazar: geïllustreerd tijdschrift voor modes en handwerken (1857-1893).

Afbeelding
Actief
Aan