Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Verenigingsleven

Onderwerpen
Afbeelding
Inhoudsblokken

Het wemelt sinds het laatste kwart van de 19e eeuw van organen en tijdschriften van allerlei verenigingen. Nederland kreeg, net als andere landen, vanaf ongeveer 1870 te maken met een verenigingsgolf die tot en met 1950 doorging. Die begint bij een mannelijke elite en  verbreedt zich gaande de rit naar de bredere sociale klasse, vrouwen, zowel in de stad als op het platteland. Er kwamen verenigingen voor zangkoren, fanfares, postduiven, sport, cultuur, enz. Gevolg was dat elke zichzelf respecterende vereniging, sociëteit, religieuze gezindte, maatschappelijke organisatie enz. een ‘orgaan’ uitgaf. De verenigingstijdschriften geven inzicht in de samenleving en het ontstaan en de uitbouw van de burgermaatschappij.

Sport, vrouwenkleding en meer

De gehonoreerde tijdschriften van de afgelopen paar jaar bevatten al een respectabel aantal van deze verenigingstijdschriften (bijvoorbeeld Maandblad der Vereeniging voor verbetering van Vrouwenkleeding). Bovendien zijn de tijdschriften van de thema’s Beroep en beroepsgroepen en Sport en recreatie ook vrijwel altijd verenigingsorganen. Maar er zijn er veel meer buiten deze speerpunten.  

Actief
Aan