Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

De verschuiving van dienstverlening van analoog naar digitaal in archieven

De verschuiving van dienstverlening van analoog naar digitaal in archieven

Hoe is de daling van het aantal aanvragen in de studiezaal, zoals in het Stadsarchief Amsterdam, te relateren aan het grootschalig digitaliseren van archiefcollecties? Cristina Duran Casablancas schreef hier een artikel over. In 'The end of the reading room? Simulating the impact of digitisation on the physical access of archival collections' beschrijft zij de belangrijkste mechanismes achter deze verandering met gebruik van simulatie modellen.

Archieven zijn bezig met het digitalisering van hun collecties. Dat gaat via projecten gestart bij het archief zelf, of via scanning on demand. Daar kiezen bezoekers zelf welke archiefstukken ze willen laten digitaliseren. Voor archieven, zoals bijvoorbeeld het Stadsarchief Amsterdam, is het gevolg van het digitaliseren van de collecties al zichtbaar in het dalende aantal aanvragen in de studiezaal. In dit artikel worden de mechanismes achter deze dalende trend geanalyseerd. De statistieken van de afgelopen twintig jaar in het Stadsarchief Amsterdam vormen de basis voor het formuleren van een model waarmee de snelheid van deze trend geanalyseerd kan worden. Verschillende digitalisering strategieën, maar ook andere factoren die invloed kunnen hebben (zoals budget of bezoekerstevredenheid) worden besproken.

Lees het artikel

Het artikel staat online op de website van Journal of Simulation.

Cristina Duran-Casablancas is restaurator Stadsarchief Amsterdam en PhD-student aan het Institute for Sustainable Heritage aan University College London.