Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Methode papierconservering

Het belangrijkste doel van Metamorfoze is zorg dragen voor een optimaal behoud van het papieren erfgoed. Om dit te bereiken hanteert Metamorfoze verschillende methoden.

Behandeling van de papieren originelen

Om de papieren originelen beter en langer te kunnen bewaren vinden er behoudswerkzaamheden en kleine reparaties plaats. In sommige gevallen kan Metamorfoze behandeling van inktvraat en kopervraat financieren. In principe worden individuele stukken niet gerestaureerd, tenzij dit noodzakelijk is voor de digitalisering. Bij de conserverende handelingen horen ook het zuurvrij verpakken en het geklimatiseerd opslaan van het origineel.

Digitale kopie voor gebruik en duurzame opslag

Van de papieren originelen worden masterbestanden gemaakt die van dusdanige hoge kwaliteit zijn dat die het originele materiaal kunnen vervangen. Dit gebeurt door middel van duurzame digitale conversie, preservation imaging. Op die manier wordt de informatie van het origineel zo goed mogelijk behouden. De afgeleide bestanden zijn voor het online beschikbaar stellen van het archief of collectie. Omdat de informatie dan op een digitale drager beschikbaar is hoeven de papieren originelen niet meer geraadpleegd te worden. 

Onderzoek papierconservering

Om tot de beste oplossingen te komen voor het behoud en de behandeling van originele papieren documenten wordt in opdracht van Metamorfoze aan onderzoek gedaan. Onderzoekers kunnen hiervoor een onderzoeksvoorstel bij Metamorfoze indienen. Van 2005 tot 2014 werd onderzoek gedaan door werkgroep GezOnd, dat een samenwerkingsverband was tussen de KB, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Richtlijnen conservering

In de Richtlijnen Conservering Metamorfoze AC vindt u uitgebreide informatie over de conserverende handelingen die voor een Metamorfoze-project in het traject Archieven en Collecties kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn opgesteld door Metamorfoze in samenwerking met het Nationaal Archief.

De aanpak voor het traject Boeken, Kranten en Tijdschriften vindt u per materiaalsoort in de bijbehorende Handleidingen.