Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Kranten en Tijdschriften

Metamorfoze financiert het conserveren en digitaliseren van kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat om papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn en die zich bevinden in de collecties van instellingen met een bewaarfunctie.

Werkvoorraad

De werkwijze van Metamorfoze voor het conserveren en digitaliseren van kranten en tijdschriften is met ingang van juni 2017 gewijzigd. Voorheen konden erfgoedinstellingen projectaanvragen indienen voor het conserveren en digitaliseren van tijdschrifttitels. Voor de nieuwe werkwijze ligt het initiatief bij de KB.

We hebben een lijst samengesteld met duizenden kranten -en tijdschrifttitels, die ons geadviseerd zijn door vakreferenten en tientallen erfgoedinstellingen. Op basis van deze lijst maken we een selectie voor de planning voor de komende jaren en zorgen we op die manier voor een constante werkstroom.

Na overleg met de adviescommissies zijn deze werkvoorraden (selectie van titels) goedgekeurd. Deze werkvoorraad voor zowel tijdschriften als kranten dient als basis waaruit de jaarlijkse selectie van titels plaatsvindt. Criteria die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld het nationaal belang en de mate van autonoom verval.  De volledige voorwaarden vindt u in de handleiding die per materiaalsoort is opgesteld, te vinden bij 'Documenten'.

Voor de kranten en de tijdschriften is er een wetenschappelijke Adviescommissie die op inhoudelijke gronden titels beoordeelt en prioriteiten aangeeft.

Aanmelden

Wanneer u een suggestie van een titel wilt doen kunt u contact opnemen met de coördinator

Uitvoering met KB

Het BKT-traject wordt uitgevoerd in samenwerking met de KB. Dat houdt in dat de projectleiding voor de digitalisering (planning en uitvoering van de projecten) bij de KB ligt. De KB draagt ook zorg voor de duurzame opslag van het digitale duplicaten en de uiteindelijke beschikbaarstelling op het platform Delpher