Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Programma Indisch Erfgoed Digitaal

Het Programma Indisch Erfgoed Digitaal zorgt voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van Indische collecties zodat mensen online kunnen zoeken naar de Indische geschiedenis van hun voorouders. We richten ons op het erfgoed van “de brede Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland waarbij het gaat om iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of van wie de voorouder(s) door oorlogsgeweld en naoorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.” (definitie rapport Panteia)

Collecties Indisch Erfgoed voorleggen

Houdt uw stichting, organisatie of vereniging zich bezig met Indisch (oorlogs)erfgoed in de breedste zin en wilt u digitaliseren? U kunt uw collecties voorleggen via een open call of door contact op te nemen met de programmacoördinator. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de coördinator

Aanmelden voor de longlist en projectaanvraag indienen

Als uw aanmelding goedgekeurd is door de programmacoördinator kunt u de collectie voor de longlist aanmelden. De Selectiecommissie beoordeelt de aanvraag en bepaalt de positie van de collectie op de longlist. Komt de collectie hoog op de longlist, dan wordt u uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen. Er zijn inmiddels twee rondes geweest. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de derde ronde is 31 januari 2024. Er komt vooralsnog geen vierde ronde. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

Voorwaarden en procedure
Financieringsregeling Indisch Erfgoed Digitaal
Fase 1: Longlist
Toelating voor de longlist
Fase 2: Projectaanvraag
Projectaanvraag

Selectiecriteria

Bekijk de selectiecriteria voor de uitvoering van het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (pdf). In het document kunt u meer lezen over de doelstelling, de selectie, de selectiecriteria, de materiële criteria en de randvoorwaarden.

Beoordeling projectaanvraag

Een keer per jaar komt de Selectiecommissie Indisch Erfgoed Digitaal bijeen om de projectaanvragen te beoordelen. Zij baseren zich hierbij op de selectiecriteria.

Collectieve erkenning Indisch-Molukse gemeenschap

In 2015 besloot de staatssecretaris van het Ministerie van VWS te komen tot een collectieve erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland. Het dient een erkenning te zijn voor wat de gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië en ook na aankomst in Nederland heeft meegemaakt. De collectieve erkenning van Indisch-Moluks Nederland beoogt de Indische en Molukse identiteit in Nederland te waarderen en de ambitie het Indisch en Moluks erfgoed te verankeren in de Nederlandse samenleving.

Wensen Indisch-Molukse gemeenschap

De staatssecretaris van het Ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd de Indisch-Molukse gemeenschap te betrekken bij het voornemen van het kabinet om na te gaan wat zij extra zou kunnen betekenen voor deze gemeenschap. Dat was in het kader van het 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet heeft inmiddels besloten om een extra bedrag van 20,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap. 

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Panteia een raadpleging uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de brede Indisch-Molukse gemeenschap voor de invulling van deze extra middelen. De wens is om een eenmalige inhaalslag te maken om het digitale collectieaanbod van bruikbaar en zichtbaar bronnenmateriaal vanuit de erfgoedsector voor “Indisch Erfgoed” substantieel en duurzaam te versterken. 

Samenwerking

Het programma is een samenwerking van Metamorfoze, het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en het Indisch Herinneringscentrum (IHC).

Logo Indisch Erfgoed Digitaal