Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Programma Indisch Erfgoed Digitaal

Het Programma Indisch Erfgoed Digitaal zorgt voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van Indische collecties zodat mensen online kunnen zoeken naar de Indische geschiedenis van hun voorouders. We richten ons op het erfgoed van “de brede Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland waarbij het gaat om iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of van wie de voorouder(s) door oorlogsgeweld en naoorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.” (definitie rapport Panteia)

Collecties Indisch Erfgoed aanmelden

Houdt uw stichting, organisatie of vereniging zich bezig met Indisch (oorlogs)erfgoed in de breedste zin en wilt u digitaliseren? U kunt uw collecties binnenkort weer aanmelden via een open call. De open call van aanvraagronde 2022 is gesloten. Houd de website en social media in de gaten voor de bekendmaking van de aanvraagronde 2023. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de coördinator. 

Selectiecriteria

Bekijk de selectiecriteria voor de uitvoering van het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (pdf). In het document kunt u meer lezen over de doelstelling, de selectie, de selectiecriteria, de materiële criteria en de randvoorwaarden.

Beoordeling projectaanvraag

Een keer per jaar komt de Selectiecommissie Indisch Erfgoed Digitaal bijeen om de projectaanvragen te beoordelen. Zij baseren zich hierbij op de selectiecriteria.

Projectaanvraag indienen

Een projectaanvraag kan ingediend worden nadat de collectie is aangemeld (via de open call) én via de longlist op de shortlist is gekomen. Binnenkort komen de documenten voor de aanvraag online.

Collectieve erkenning Indisch-Molukse gemeenschap

In 2015 besloot de staatssecretaris van het Ministerie van VWS te komen tot een collectieve erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland. Het dient een erkenning te zijn voor wat de gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië en ook na aankomst in Nederland heeft meegemaakt. De collectieve erkenning van Indisch-Moluks Nederland beoogt de Indische en Molukse identiteit in Nederland te waarderen en de ambitie het Indisch en Moluks erfgoed te verankeren in de Nederlandse samenleving.

Wensen Indisch-Molukse gemeenschap

De staatssecretaris van het Ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd de Indisch-Molukse gemeenschap te betrekken bij het voornemen van het kabinet om na te gaan wat zij extra zou kunnen betekenen voor deze gemeenschap. Dat was in het kader van het 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet heeft inmiddels besloten om een extra bedrag van 20,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap. 

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Panteia een raadpleging uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de brede Indisch-Molukse gemeenschap voor de invulling van deze extra middelen. De wens is om een eenmalige inhaalslag te maken om het digitale collectieaanbod van bruikbaar en zichtbaar bronnenmateriaal vanuit de erfgoedsector voor “Indisch Erfgoed” substantieel en duurzaam te versterken. 

Samenwerking

Het programma is een samenwerking van Bureau Metamorfoze, het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en het Indisch Herinneringscentrum (IHC)