Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Selectiecommissie Indisch Erfgoed Digitaal

De Selectiecommissie Indisch Erfgoed Digitaal adviseert over de projectaanvragen. Ze beoordeelt op inhoudelijke gronden de noodzaak voor digitalisering van het archief en/of de collectie. Daarbij baseert zij zich op de selectiecriteria.

Leden

De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. Zij hebben diverse achtergronden en perspectieven en komen twee keer per jaar bij elkaar.

  • R. Tuhuteru, directeur Stichting Pelita (voorzitter)
  • Drs. R. Baay, auteur
  • S. Welvaart, freelance onderzoeker
  • J. Jouwe MA, West Papua Ambassador
  • Drs. Pay-Uun Hiu, journalist bij de Volkskrant en Chinese Radio en TV
  • Drs. W. Manuhutu, docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
  • Dr. prof. R. Raben, hoofdleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de  Universiteit van Amsterdam