Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Adviescommissie Tijdschriften

De Adviescommissie Tijdschriften adviseert inhoudelijk over de projectvoorstellen. De commissie stelt inhoudelijke thema’s vast en prioriteert tijdschrifttitels. De thema’s bieden het financieringsprogramma een kader en geven instellingen de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten.

De prioritering van de titels gebeurt op inhoudelijke gronden, binnen het kader van Metamorfoze. Tijdschrifttitels krijgen een A-, B- of C-status, waarbij de titels met een A-status de hoogste prioriteit krijgen om geconserveerd en gedigitaliseerd te worden. Zijn er meer titels met een A-status dan het budget toelaat, dan maakt de commissie een prioritering van de positief beoordeelde titels. Titels met een B-status kunnen in een volgende ronde opnieuw worden ingediend. De tijdschrifttitels met een C-status zijn afgekeurde titels.

Leden

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden, afkomstig uit verschillende wetenschapsdisciplines. De commissie komt meestal twee keer per jaar bij elkaar.

  • dr. H.M. van den Braber, universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
  • prof. dr. S.A. Levie, hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • dr. A. Sens, historicus
  • dr. L. Ham, universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteit Utrecht 
  • drs. A. Kuipers, Collectiespecialist Nederlandse Taal en Letteren, Koninklijke Bibliotheek