Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Onderzoek papierconservering

Metamorfoze financiert onderzoeksprojecten op het gebied van papierconservering. Deze onderzoeken dragen bij aan de kennis over het behoud en beheer van papieren collecties. Op de kennisbijeenkomst van 24 november 2022 zijn de laatste resultaten aan het publiek gepresenteerd.

Vanaf 2023 geldt dat we inhoudelijk gaan aansluiten bij de onderzoeksagenda van de KB. De procedure voor nieuwe aanvragen wordt daarom aangepast. In de loop van 2023 informeren we het erfgoedveld verder over de financieringsmogelijkheden.

Aanmelden

Heeft u een idee voor onderzoek naar papierconservering? Neem dan contact op met de coördinator Miluska Dorgelo. Zie de aanvraagformulieren onder Documenten.

Adviescommissie Onderzoek

Bij het beoordelen van de ingestuurde projectaanvragen baseren we ons op de Algemene Procedure en Voorwaarden

Voorwaarden

1. Het voorstel gaat uit naar onderzoek gericht op objecten of (delen van) collecties die bij voorkeur:

  • hoofdzakelijk uit papier bestaan of er onlosmakelijk mee verbonden zijn;
  • geschreven, getekend en/of gedrukt zijn;
  • onderhevig zijn aan (versneld) autonoom en ander materieel verval;
  • van nationaal belang zijn.

2. Het voorstel is afkomstig van een Nederlandse partij. 

3. De aanvrager gaat akkoord met het openbaar maken van de onderzoeksresultaten middels publicaties, symposia en de websites/nieuwsbrieven van Bureau Metamorfoze, de Universiteit van Amsterdam en/of een zelf aan te wijzen kanaal.

Aanvraagformulieren

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van de formulieren onder Onderzoek papierconservering bij Documenten.